Svenska Kennelklubben (SKK) är svenska hundägarnas eget förbund som agerar som representant för landets hundar och dess ägare. Med sina över 300 000 medlemmar är Kennelklubben i särklass störst i sin klass om man jämför med förbund som riktar sig mot andra djurarter. SVERAK – katternas eget förbund – har inte ens 10 000 medlemmar i sitt register. Det ser ännu glesare ut på medlemsfronten i hästarnas olika förbund.

En klubb med lång historia

För 125 år sedan bildades SKK en kennelklubb som numera har vuxit till en stor organisation med ett kansli i huvudstaden med över 70 anställda. På 1800-talet var det jakten som låg i centrum. Jägare gjorde det de kunde för att få jakthundar att prestera på topp. Huvudtanken bakom SKK var just att få jakthundarna att hålla måttet. Så är däremot inte fallet idag. Nu är SKK en organisation som har satt som mål att se till att varje hund är lycklig och att varje hundägare tar det ansvaret som hundägarskap innebär.

Hur blir man medlem i SKK?

Vill du bli medlem i SKK räcker det med att ansluta till en av de hundratals hundklubbar. Dessa klubbar är i sin tur medlemmar i SKK. Du får alltså medlemskap i hundklubben som bäst passar din hund och som bonus blir du även ansluten till SKK. Listan på alla klubbar får du av SKK. Du kan välja mellan en lokalklubb och en ras- och specialklubb. Är din hund av en speciell och ovanlig ras, väljer du en klubb som specialiserar sig på hundar av just den rastypen. Känner du att det är viktigare att vara med i en klubb som ligger nära där du bor, väljer du din lokala klubb som oftast välkomnar alla hundar som medlemmar.